KÚPTE SI SPOTREBIČ Z RADU AEG MASTERY A VYBERTE SI EXKLUZÍVNY DARČEK

VOUCHER NA NÁKUP SUROVÍN V HODNOTE 75 EUR

za nákup spotrebičov v celkovej predajnej cene od 740 EUR do 1 480 EUR

VOUCHER NA NÁKUP SUROVÍN V HODNOTE 185 EUR

za nákup spotrebičov v celkovej predajnej cene od 1 481 EUR do 2 590 EUR

VEČERA SNOV AŽ PRE 10 OSÔB OD ŠPIČKOVÉHO KUCHÁRA V HODNOTE 330 EUR
ALEBO
VOUCHER NA NÁKUP SUROVÍN V HODNOTE 220 EUR

za nákup spotrebičov v celkovej predajnej cene od 2 591 EUR
Večeru snov je možné získať len vtedy, ak je jeden zo zakúpených spotrebičov rúra z radu AEG Mastery.

STRUČNÉ PRAVIDLÁ
 1. Kúpte si v období 4. 9. do 30. 11. 2017 spotrebič alebo zostavu spotrebičov z radu AEG Mastery. Cena spotrebičov musí zodpovedať vyššie uvedenému cenovému rozpätiu.
 2. Nákup si treba zaregistrovať najneskôr do 14 dní od dátumu nákupu na adrese www.aegmastery.sk
  Na registráciu je potrebné buď číslo zmluvy uzatvorenej s kuchynským štúdiom alebo digitálna kópia predajného dokladu, ktorý vystavil predajca elektrospotrebičov.
 3. Po zadaní všetkých údajov si vyberiete svoj darček podľa vyššie uvedených možností. Vouchery na nákup surovín do obchodného reťazca Billa dostanete vo fyzickej
  podobe poštou. Ak si vyberiete Večeru snov, bude vás osobne kontaktovať zástupca spoločnosti AEG a dohovorí si s vami všetky podrobnosti. Bližšie informácie o tomto
  bonuse nájdete na stránke www.aegmastery.sk v sekcii PRAVIDLÁ, a to priamo pod touto predajnou akciou.
 4. Po overení správnosti zadaných údajov vám do 30 dní od schválenia registrácie pošleme voucher na nákup surovín. Termín Večere snov od špičkového kuchára
  stanovíme po telefonickom dohovore, takže sa nemusí uskutočniť do 30 dní od schválenia registrácie.