Pravidlá predajnej akcie AEG Mastery

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie AEG Mastery! (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44 415 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).


2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia sa koná v termíne od 4. 9. 2017 00:00 hod. do 30. 11. 2017 23:59 hod. (ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").


3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník predajnej akcie").


4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Do akcie sú zaradené nasledujúce výrobky z radu AEG Mastery:

ZABUDOVATEĽNÉ RÚRY
BES331110B, BEB351110B, BEB351110M, BES351110M, BEE542320M, BEK542320M, BCS331150M, BCE451350M, BCK451350M, BCE552350M, BCK552350M, KME761000B, KME761000M, KMK761000M, KMK861000M, KSE782220M, KSK792220M, BSE782320M, BSK782320M, BSE882320M, BSK882320M, BSE792320B, BSE792320M, BSK792320M, BSK892330M, BPB351120M, BPS351120M, BPE552320M, BPK552320M, BPE742320B, BPE742320M, BPK742320M, BPE842320M, BPK842320M

CHLADNIČKY
SCB51811LS, SCE81811LC, SCB61824LF, SCE81821LC, SCE81831LC, SCE81816ZF, RCB63326OW, RCB63326OX, SCE81816TS, RCB63726OX, SCE81826TS, SCE81826TF, SFB58211AF, SKB58211AF, SKE81811DC, SKE81826ZC, RMB86111NX

UMÝVAČKY
FFB53610ZW, FFB53610ZM, FFB62700PW, FFB62700PM, FFB83730PM, FSB51400Z, FSE62400P, FSE83400P, FSB52610Z, FSE53600Z, FSE72710P, FSE82710P, FSE63700P, FSE83700P, FSK93705P, FSK93700P, FSE83800P, FSK93800P, FEE62400PM, FEE63400PM, FEE53600ZM, FEE62700PM, FEE73600PM, FEE63700PM, FEE83700PM, FEE62800PM

VARNÉ PANELY
HC452021EB, HC452401EB, HC451501EB, HK634200XB, HK6542H0XB, HK6542H1FB, HK654400XB, HK754400FB, HK764400FB, HKM85411FB, HK774400FB, HKP65410FB, HKP85410XB, HK874400FB, HK894400FG, HK894400FS, HKP95510XB, HK956970FB, HKH81700FB, IDK84451IB, HK634150XB, HG654550SM, HG654421UM, HG694340NB, HG694550XB, HG694840NB, HG795840NB, HK634021XB, HK654070FB, HK654070IB, HK654070XB, HK854080FB, HK955070XB

ODSÁVAČE PÁR
DGB1530S, DBB3650M, DPB5650M, DBB3950M, DBB5660HM, DBB5960HM, DTB5960HM, DVB3850M, DBE5960HG, DVB3850B, DVB5960HB, DIE5960HG, DDE5980G

KÁVOVARY
KKE884500B, KKE884500M, KKK884500M

MIKROVLNNÉ RÚRY
MSB2547D-M, MBB1756S-M, MBE2658S-M, MBE2658D-M, KME721000M, KMK721000M

ZÁSUVKOVÉ MRAZNIČKY
ABB68211AF, ABE81816NC

VÍNOTÉKY
SWB61501DG, SWB63001DG, SWB66001DG

OHREVNÉ ZÁSUVKY
KDE911422B, KDE911422M, KDK911422M

VÁKUOVACIE ZÁSUVKY
KDK911423M

Akcia sa vzťahuje len na výrobky dovážané do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux Slovakia s. r. o.

Spoločnosť Electrolux Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo na posúdenie pôvodu výrobku prihláseného do akcie.    


5. Výška odmeny/bonusu/darčeka

Ak si zákazník kúpi jeden alebo viacero výrobkov zaradených do akcie a ak splní ostatné podmienky akcie, môže získať nižšie uvedený bonus:


Za nákup spotrebičov v celkovej predajnej cene od 740 eur do 1 480 eur vrátane DPH získava

VOUCHER NA NÁKUP SUROVÍN V HODNOTE 75 EUR VRÁTANE DPH

Za nákup spotrebičov v celkovej predajnej cene od 1 481 eur do 2 590 eur vrátane DPH získava

VOUCHER NA NÁKUP SUROVÍN V HODNOTE 185 EUR VRÁTANE DPH

Za nákup spotrebičov v celkovej predajnej cene od 2 591 eur vrátane DPH získava

VEČERU SNOV AŽ PRE 10 OSÔB OD ŠPIČKOVÉHO KUCHÁRA V HODNOTE 330 EUR VRÁTANE DPH

ALEBO

VOUCHER NA NÁKUP SUROVÍN V HODNOTE 220 EUR VRÁTANE DPH


Vouchery na nákup surovín sú platné iba v obchodnom reťazci Billa. Celková výška bonusu je rozdelená do jednotlivých poukážok v nominálnej hodnote 5, 10 a 20 eur. Vouchery posielame poštou ako cennú (poistenú) listovú zásielku na meno uvedené v registrácii. Samostatné vouchery nie sú vystavené na meno a sú prenosné. Vouchery posielame do 30 dní od schválenia registrácie (nie od dátumu zaregistrovania).

Bonus VEČERA SNOV riešime so zákazníkom telefonicky. Viac informácií o tomto darčeku nájdete v bode 5. 1.

Za predajnú cenu sa považuje cena uvedená na daňovom doklade vrátane DPH. Do konečnej ceny sa nezapočítava doprava a iné príslušenstvo zakúpené v rámci nákupu. Ak bola zákazníkovi uznaná akákoľvek zľava, darčekový poukaz alebo poukaz na zľavu, za predajnú cenu sa považuje konečná cena po odčítaní takejto zľavy. Ak je predajná cena vybraných modelov nižšia, než je uvedené v podmienkach, akcia sa na zakúpený výrobok/výrobky nevzťahuje.

Distribúciu bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry Prodistore s.r.o. po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.


5.1. Podmienky na získanie bonusu VEČERA SNOV

VEČERA SNOV sa realizuje u zákazníka, v kuchyni, kde sú nainštalované zakúpené spotrebiče AEG Mastery.

Pre získanie bonusu Večera snov musí byť jedným zo zakúpených spotrebičov rúra z radu AEG Mastery.

Pri realizácii bonusu Večera snov musí mať zákazník nové AEG spotrebiče už nainštalované, pretože kuchár na nich bude predvádzať možnosti a výhody rúry a ďalších spotrebičov z radu AEG Mastery. V prípade, že zákazník v čase prítomnosti kuchára nebude mať spotrebiče nainštalované, večera sa nezrealizuje a zákazníkovi zaniká právo na čerpanie bonusu.

Pri výbere bonusu Večera snov bude zákazníka kontaktovať zástupca spoločnosti AEG (resp. agentúry Seesame s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava) a dohovorí si s ním podrobnosti – termín, počet osôb, výber menu.

Súčasťou bonusu VEČERA SNOV je zabezpečenie nákupu surovín, dovoz surovín na miesto konania a uvarenie jedla pre max. 10 osôb priamo na mieste, pričom varenie zabezpečí profesionálny kuchár.

Zákazník si bude môcť zostaviť 3-chodové menu z nižšie uvedených možností. Nižšie uvedené varianty sú finálnou ponukou a nie je prípustné, aby zákazník definoval akékoľvek zmeny. V zátvorkách sú uvedené alergény, ktoré ponúkané jedlo môže obsahovať.

Predjedlo

Cuketový krém (7 – mlieko)

Carpaccio (7 – mlieko, 8 – škrupinové plody)

Olivová tapenáda (7 – mlieko, 8 – škrupinové plody)

Hlavný chod

Risotto s parmskou šunkou (7 – mlieko)

Kačacie prsia so zelerovým pyré (7 – mlieko, 9 – zeler)

Flap steak s pečenou zeleninou  

Dezert

Citrónová torta (7 – mlieko, 1 – obilniny obsahujúce lepok, 3 – vajcia)

Brownies s vanilkovou zmrzlinou (7 – mlieko, 1 – obilniny obsahujúce lepok, 3 – vajcia)

Fresh cheesecake (7 – mlieko, 1 – obilniny obsahujúce lepok, 3 – vajcia)

Na základe zvoleného menu vyberie kuchár vhodné vína. Súčasťou večere sú 3 x 0,7 l fľaše vína. Ostatné nápoje nie sú v cene zahrnuté.

Keďže termín Večere snov bude stanovený po dohovore všetkých zúčastnených strán (zákazník, kuchár), nemusí sa uskutočniť do 30 dní od schválenia registrácie. Maximálna lehota na realizáciu u zákazníka je 6 mesiacov od schválenia registrácie. Organizátor musí zákazníkovi poskytnúť na výber min. 3 termíny možnej realizácie.

Pri výbere bonusu Večera snov nie je možné požadovať iba čiastočnú konzumáciu a zvyšnú časť nahradiť vouchermi na suroviny, a to bez ohľadu na počet osôb zúčastňujúcich sa Večere snov.


6. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

6.1. Zakúpenie jedného alebo viacerých z vyššie uvedených výrobkov, ktoré sú súčasťou tejto akcie, u vybraných predajcov, ktorých zoznam je po celý čas akcie k dispozícii na stránkach www.aegmastery.sk pri danej predajnej akcii.

6.2. Nákup u predajcu elektrospotrebičov či uzatvorenie kúpnej zmluvy v kuchynskom štúdiu sa uskutoční v období od 4. 9. 2017 do 30. 11. 2017.
Produkty je potrebné kúpiť v rámci jedného nákupu/dokladu alebo v rámci jednej zmluvy.

6.3. Kompletné a riadne vyplnenie online údajov v registračnom formulári na webových stránkach www.aegmastery.sk a jeho odoslanie. Nákup je nutné zaregistrovať najneskôr do 14 dní od nákupu výrobku/výrobkov či uzatvorenia kúpnej zmluvy. Registráciu je možné zrealizovať do 14. 12. 2017 23:59 hod. Na registráciu je nutné doložiť buď číslo zmluvy uzatvorenej s kuchynským štúdiom, alebo digitálnu kópiu predajného dokladu vystaveného predajcom elektrospotrebičov.

6.4. Po overení registračných údajov bude účastníkovi najneskôr do 30 dní odoslaný voucher na suroviny. Večera snov je na základe bodu 5. 1. z pravidla „30 dní“ vylúčená.

V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom emailu. Spoločnosť Electrolux Slovakia s. r. o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev, a ak nebude registrácia doplnená, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.  

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len "účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).  

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu aeg@lemoni.cz.


7. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

7.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať.

Účasťou v predajnej akcii účastník súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto predajnej akcie (ďalej len „údaje“) v databáze spoločnosti Electrolux Slovakia s.r.o., so sídlom na Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 358 446, ktorá je správcom údajov (ďalej v tomto odstavci len Prevádzkovateľ“), a s ich následným spracovaním povereným spracovateľom, najmä spoločnosťou Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 35 702 931 pre účely preverenia platnej účasti v predajnej akcii a marketingové účely, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielaní informácií o usporiadavaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, a to na dobu 10 rokov od skončenia predajnej akcie s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie osobné údaje. Účastník predajnej akcie dáva ďalej súhlas aj so zverejnením svojich údajov v informačných prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa predajnej akcie. Súhlas je možné kedykoľvek bezplatne písomne odvolať. Účastník vyhlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami v zmysle ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. 

7.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie. 

7.3. Oprávnené osoby a sprostredkovatelia

Oprávnenie získavať údaje v mene Prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, resp. z pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu so sprostredkovateľom. Žiadosť o preverenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava údaje v mene Prevádzkovateľa a iné žiadosti účastníka na základe Zákona o ochrane osobných údajov môže účastník adresovať Prevádzkovateľovi písomnou formou na adresu: Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava. 

7.4. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnúť údaje

Udelenie Súhlasu Prevádzkovateľovi na spracúvanie údajov účastníka je dobrovoľné a účastník nemá povinnosť údaje, ktoré majú byť spracúvané na základe súhlasu účastníka, Prevádzkovateľovi poskytnúť. Súhlas udelený Prevádzkovateľovi môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas účastníka so spracúvaním jeho údajov sa o.i. nevyžaduje, ak spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje účastník ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s účastníkom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť účastníka. 

Poučenie o právach účastníka

Účastník má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie údaje o ňom spracúvané,

b) informácie o spracúvaní údajov v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,

c) informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej údaje na spracúvanie,

d) zoznam jej údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej údajov z dôvodu odvolania súhlasu. 

7.5. Účastník je oprávnený namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej údajov. Účastník má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti účastníka vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje účastníka do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Účastník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke účastníka, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníka. 

7.6. Porušenie práv účastníka

V prípade porušenia zákonných práv účastníka zo strany Prevádzkovateľa sa Dotknutá osoba môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


8. Závěrečná ustanovení 

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.aegmastery.sk. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.