Nižšie uvedený registračný formulár je určený na registráciu nákupu v kuchynskom štúdiu v prípade,keď už prebehla celková platba za objednané spotrebiče z radu AEG Mastery a máte k dispozícii finálnu faktúru.


REGISTRAČNÝ FORMULÁR


celková hodnota cashbacku: 0 EUR


PROSÍM, DBAJTE NA TO, ABY STE ZADALI SPRÁVNE ČÍSLO ÚČTU V TVARE IBAN. V PRÍPADE VRÁTENIA PLATBY STRÁCATE NÁROK NA CASHBACK.